Vaellus

Ilomantsin luonto tarjoaa paljon nähtävää vaeltajille ja retkeilijöille. Myös valokuvaajat ja lintubongarit viihtyvät runsaan eläimistön ja linnuston keskellä. Ilomantsi tarjoaa erinomaisia vaellusreittejä vasta-alkajille ja kokeneille luonnossaliikkujille.

Runsas eläimistö

Ilo­mantsin erä­maissa asustelee erit­täin run­saasti eläin­la­jeja. Alueella asuu useita karhuja. Karhun jälkien näkem­i­nen on toden­näköistä; tuoreet karhun jäl­jet ovat hätkähdyt­tävä näky. Takavu­osien karhuku­u­luisuus Hoskon Kunkku on saanut nimensä pari kilo­metriä majat­alolta koil­liseen sijat­sevilta Hoskonkankailta, joissa tämä yli kolme­sa­taak­ilo­inen jät­tikon­tio sään­nöl­lis­esti havait­tiin. Myös toinen suurpetomme susi asustelee näillä main. Varsinkin talvisin suden jäl­jet ovat tavalli­nen näky Kivi­vaar­alla ja lähialueilla. Monet majat­alomme vier­aat ovat näh­neet suden jolkot­tel­e­van met­säau­to­tien poikki.

Alueen lin­nusto on monipuo­li­nen. Alueella tavataan sään­nöl­lis­esti mm. maakotkia, ja lap­in­pöl­löönkin voi tör­mätä. Maja­van asuin­paikko­jen ja pesien tutkimi­nen on myös antoisaa ja hauskaa puuhaa jopa per­heen pien­im­mille.

Vaellusreittejä

Vaeltamiseen alue tar­joaa hienot puit­teet. Lähistöllä sijait­se­vat mm kuu­luisa Tapion Taival (21km), Susi­taival (90km) ja Taita­jan Taival (35km). Näistä voi valita kevyen päivä­vael­luk­sen tai akti­ivi­har­ras­ta­jan monen päivän mit­taisen tosivaelluksen.

Lisää vaellusreittejä löydät Pohjois-Karjalan Vaellusreittioppaasta.